Nun Kawng Chaw

LÊNCHEH LUTUK SUH

LÊNCHEH LUTUK SUH

THUFINGTE 25:17
Ṭhenawm inah lêng lutuk suh, A ning ang che a, a haw hlauh dah ang che.

Tih tûr ṭul leh pawimawh thila ṭhenawm ina lên leh chuankai hi a ṭul châng a awm ve ṭhin a. Inpawh tawn nân pawh a ṭha hrim hrim bawk.

Lên ṭulna em em pawh nei chuang si lova pa ber emaw nu ber emaw ṭhenawma lên cheh tak an awm ṭhin a. Pâwng lên cheh lutuk hian nupa kârah leh chhûngkuaah harsatna a thlen thei a. Mi dang ngaihah pawh zahawm lova insiamna a ni. Nu leh pa ni kher lo pawh, lêng lova awm thei lo emaw tih tûr an awm ve châwk.

Tûnlaiah mi ṭhenkhatin hna kan neih mang loh lai hian ṭhenkhat chu an ṭul hle thung a. Rei tak kan lên chuan hna tam tak kan ṭhulhtîr thei a. Mi ina kan lên pawhin ṭul bîkna a awm loh chuan lên rei loh deuh zir a ṭha. Mi mitmei vên thiam deuh pawh hi thil finthlâk tak a ni. A bîka lên kan duhnaah phei chuan a remchan dawn leh dawn loh phone-a in zawh hmasak pawh a ṭha a, nachâng hria pawh an pung sâwt hle a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.