INKHÂWM 2-NA

INKHÂWM 2-NA

HEBRAI 10:25
Ṭhenkhatin inkhâwm thlahthlam an chîng angin chîng ve lo ila, i infuih zâwk ang u; ni chu a lo hnai ta tih in hriat avângin i uar lehzual ang u.

Kristian tam takin Lal Isua kan phatsan fona chu inkhâwmah hian a ni. Kan hriselna a țhat leh țhat loh dân azirin a châkawmin a châkawm lo thei ve bawk. Dam țha reng tân pawh khaw lum leh vâwt avâng te, ruah leh thlî avângte pawhin inkhâwm peih loh mai a awl hle. Hetiang a nih avang tak hian inthlahdah lo tûra infuih tawn a ngai rêng a ni.

Khaw pakhatah chuan nu pakhat inkhâwm taima vak lo hi a awm a. Cancer veia khum beta a mut reng tawh hnu chuan mi pakhatin, “Dam leh ta la eng tih nge i châk ber?” tiin a zâwt a; chu nu chuan, “Inkhâwm ka châk ber” tiin a chhâng a ni. Hei hian kan hun țha neih inkhâwm nâna hman a pawimawhzia a tichiang hlê mai. Dam loh avânga inkhâwm thei lo te, tar chak loh avânga inkhâwm thei lo te an tam em em laia a inkhâwm theia kan la țang hi a lawmawmzia hriatreng tûr a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.