MOSIA HMÊL ÊNG

MOSIA HMÊL ÊNG

EXODUS 34:29
Tin, heti hi a ni a, Mosia chu thuhriattîrna lungphêk pahnih chu a kuta kengin Sinai tlâng ata chu a chhuk a, tlâng ata a chhuk chuan, Mosia chuan chutia an inbiakna avâng chuan a hmai vun chu a lo êng ta tih a hre hauh lo va.

Mosia Sinai tlângah ni 40 leh zan 40 LALPA hnênah a awm a; chaw a ei lo va, tui pawh a in lo bawk. Tlâng ata thu sâwm pêk inziahna lungphêk kenga a chhuk chuan a hmêl a ên avângin Arona leh Israel mipuite chuan an hnaih ngam lo va. Hetianga a hmai vun lo êng hi amah chuan a hre hauh thung lo.

Pathian hnaiha awm tam apiangte hi an hmêl a êngin zah pawh an lo kai mai dâwn a lo ni. A dik tak chuan Pathian bulah hian kan awm tlêm êm mai a, mahnin êng nia kan inhriat lai hian kan lo êng hauh lo mai a, Pathian bula kan chên tam chuan mahnin ênga kan inhriat hauh loh laiin miin kan hmêlah Krista hmêl êng an lo hmu tawh mai zâwk dâwn a ni. “In êng chu mi mit hmuhin êng rawh se, chutichuan in thil tih ṭhatte an hmu ang a, in Pa vâna mi an chawimawi thei ang”.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.