Nun Kawng Chaw

PATHIAN HUAT – THAMNA

PATHIAN HUAT - THAMNA

EXODUS 23:8
Tin, thamna rêng rêng i la tûr a ni lo; thamna chuan khaw hmu lai mitte hi a tihdelsak ṭhîn a, mi fel thu chu a tihkhawlohsak ṭhîn.

Thamna hi tlinglo tlinga inpawmtîr nân te, ti lo ti anga inpawmsak nân te, chan loh tûr chan phah nâna sum emaw thil dang emaw kan inpêk hi a ni a. A thup mawi nân ‘lawmthu sawina’ titein kan sawi bawk ṭhin, mah se a tenawm hrim hrim.

Thamna hi mitvar mit tideltu a ni a, dikna leh rinawmna dâwtah a chantîr ṭhin avângin kan Bible hian phal lo âwm rêng pawh a lo ni. Ram leh kohhran hmêlma a ni a, kan hawisan ngam a ngai. Thuneituten thamna an phût avanga mipui an tihpiansual a awm thei a, mipuiin kan chîn avânga thuneitute kan hruai sual a awm thei bawk. China bang pui (Great Wall of China) hmêlmate tân pawh tâwntlang mai mai harsa tak chu hmêlmaten gate vengtute an tham avângin an luh theih phah a, China ram tân pawh vei tham a tling. Thamna hi khawtlâng leh ram tân hmêlma lian tak a ni a, kan mausam ngam a pawimawh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.