Nun Kawng Chaw

MUT THLAHLEL SUH 2-NA

MUT THLAHLEL SUH 2-NA

THUFINGTE 20:13
Mut thlahlel suh, i lo pachhe dah ang e; I mit meng la; tichuan, chhang kham khawp i nei dâwn nia.

Kan ṭhalaite zîngah dâr 8 dâr 9 thleng thlenga mu vûm thûr, kaihthawha ṭeu hlur, khum laizâwl aṭanga insual lo ngam êm êmte pawh hmuh tûr kan awm ta nawk mai niin a lang. Pachhiatna leh tlâkchhamnain min nang mêk zawng a nih hi!

Sazupui leh satel intlânsiak ṭuma sazupui a chak loh zâwkna chhan kha mut a thlâkhlelh vâng a ni a. Kan Mizo nula leh tlangval tlâwntlai ṭha tak tak, chak hmêl deuh deuh hote pawh hian mut kan thlâkhlelh chuan thîrchhe zawng ngalria tê têho hian min len khalh zung zung mai dâwn a ni. Ram changkâng, dârkâr bia inhlawhna tûr an neihna ramah hna avanga zân lama meng rei an tam a. Keini ve chu cheng khat mah hlawh ve lohna tûrah T.V. leh mobile phone te enin kan meng ve vak vak a, zîng lamah kan mu leh tluk tluk si ṭhîn a. Hei hi chu retheihna hrî, Setana min bumna a ni tih i hria ang u.

One Comment

  1. Ava tha in Ava pawimawh em….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.