Nun Kawng Chaw

MAHNI TANA KHÂWL

MAHNI TANA KHÂWL

LUKA 6:38
Pe rawh u; tichuan, pêk in ni ang; ṭhahnemngai taka teh chhuaka, beng mukin, sâwi liam zawih zawih khawpin in ângchhûngah pêk in ni ang. Tehna in hman ngei khân tehsak in ni ang,” a ti a.

Loneitupa chuan a nupui hnênah, “Kan bawngpuiin no pahnih lai a nei a. A uk leh a vâr an ni a. An ṭha dun khawp mai. Ka rilru chuan an lo len hunah pakhat zâwk zâwk hi chu Pathian hnênah kan hlân ang ka ti deuh a,” a ti a.

A nupui chuan, “Ni e, a vâr zâwk nge a uk zâwk saw ni ang,” a ti a. A pasal chuan, “Kan la ngaihtuah dawn nia, lo seilian ve phawt se la,” a ti a. An bawng no pahnih chu an rawn lian ve zêl a, mahse vânduaithlâk takin pakhat zâwk chu a thi ta tlat mai a. Loneitupa chu lungngai êm êmin a rawn haw a, a nupui hnênah chuan, “Ṭhiannu, vawiin chu Lalpa tâna hlan kan tum zâwk bawng kha a thi tlat mai a,” a ti a. A nupui chuan, “Engtin nge Lalpa tâna kan hlan tum zâwk a ni tih i hriat, kan la rêl fel lo a ni lawm ni?” a ti a.

A pasal chuan, “Hun rei tak aṭang khan ka rilru-in a uk zâwk hi Lalpa hnêna hlan ka lo rilrûk tawh a ni a. Tûkinah a thi ta si a ni,” a ti a.

Ringtu tam takte pawh hi loneitupa ang deuh hi kan ni. Lalpa tâna pêk kan tum ber hi bâwng tuai thi ta kha a ni ṭhîn.

Kan mamawh zawng zawng atân kan hmang phawt a, a chuang a la awm chuan Lalpa tân kan hmang chauh ṭhîn. Chûng mite chu Lalpa-ah an hausa lo êm êm a, thlarau lam nun rethei tak an hmang ṭhîn a ni.

Kan sum leh pai, neih thil bâkah kan hun hlu tak pawh hi Lalpa tân kan pêk a pawimawh takzet. Chutah chuan kan hun hlu lai ber kan pe ṭhîn em? thil dang tâna hun kan pêk hmain Pathian tân hun kan pe hmasa em? Nge thil dang zawng zawng tih hnu-ah chiah hun kan pê le? Lalpa tâna thilpêk pe tam apiang an lâwm ṭhîn a, an hlim ṭhîn a ni.

LUKA 12:21
Mahni tâna sum khâwla, Pathian lama ngah si lo chu, chuti mai chu a ni,” a ti a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.