LALPA MIT FÛKNA

LALPA MIT FÛKNA

DEUTERONOMY 11:12
Lalpa in Pathian mit chu kum thar aṭanga a tâwp thlengin a fu reng ṭhîn.

Kum bul aṭanga han thlîr a, dam rei nghah thil nia kan hriat chu Pathianin min lo hruai thleng a, kum tâwp kan lo thleng chho leh ta reng mai! Lalpa hnam thlan Israel-hote chu kum thar aṭanga kum tâwp thlenga an chunga Lalpa mit a fûk reng thu Mosian a hrilh a.

Keini Kristian chhûngkaw tinte leh member tinte chungah hian Lalpa mit hi a fu ve reng a ni tih hi hria ila. Kum bul aṭanga kan thiltihte hi T.V. hmai angah hian kum tâwpah en theihin tihchhuah ni ta se, mi dangte nên kan en ngam ang em aw? Chhûngkuate hian enho ta ila, pa ber emaw nu ber emaw te chêt khawloh avanga inṭhen ngam nghal mai te pawh a awm theih âwm e! Pathian rilru kan tihnat te, kan chhûngte leh mi dang rilru kan tihnatna nia kan hriatah te Pathian hnênah sual thupha chawi ila, a ngaihdamna i dîl ang u. Kristian chhûngkuate hi Lalpa mit fûkna kan ni tih inhre thar leh ila, fimkhur takin kan dam chhûng ni i chhiar ang u.

One Comment

  1. Ṭha lutuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.