Nun Kawng Chaw

THLÊMNA

THLÊMNA 1

JAKOBA 1:13-14
Tu mân thlêmna an tawh laiin, “Pathian thlêm ka ni,” ti suh se; Pathian chu sual thlêm rual a ni lo, amah pawhin tu mah a thlêm ngai lo. Mi tin mahni châknaa hruai bo leh hîpa an awm chuan thlêmna an tâwk a ni zâwk e.

Thlêmna hi hre reng chungin kan pan fo, inngaihtuah chiang ila chuan pumpelh theih tam tak a awm. ‘Aih’ ti ngam kristianin thlêmna an pumpelh ṭhin. Sava thlâwk lai hi thunun a har hle laiin kan lu chunga bu a chhep tûr erawh kan dang thei a ni. Setana huana lên kual vêl hian sualin min thunun duh khawp mai.

Ṭhian kawm kan fimkhur loh avângin thlêmnaah luh a awl duh hle. Khawvêl ṭhiante Krista lama hruai tûr pawhin thlarau lamah insawhngheh hmasak phawt tûr a ni.

Thlêmnaah lût suh la, luh chu sual a ni,
I hnehin thlêmna dang i hneh thei zel ang;
Huai takin bei zel la, châkna sual hnehin,
Isua lam en fo la, a hruai zêl fo vang che.

Thlêmna a luh awlsamna kawng kan tlânsan em?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.