KULH I DIN LEH ANG U

KULH I DIN LEH ANG U

NEHEMIA 2:17
Chutichuan, an hnênah, “Kan chan a chhiatzia hi in hmu a, Jerusalem a ram tih te, a kawngkhârte a kâng tih te pawh in hria a; hawh u, sawichhiat kan nih tawh loh nân Jerusalem kulh chu i din leh ang u,” ka ti a.

Nehemia chuan zânah Jerusalem kulh chhiat dânte a mahin a enfiah vek a. Chumi hnu chuan Persia lal ram tina rorêltute kovin siam ṭha tûrin a sâwm a, kulh an siam ṭha ta a ni.

Kulh siam hna chu rim takin an thawk a. Sanbalata teho chuan an nuihzatbûr a (Neh 2:19; 4:1-3). Mahse, hna châwl lovin fei leh phâwte nên an thawk zui zêl. Ono phaia khaw pakhata thlêm chhuah a thah an tum hial a ni. Ni 52 chhûngin harsatna ngaihtuah lovin Pathian ringin kulh siam ṭhat hna an zo a ni.

I thlarau nun, in chhûngkua leh hnam Jerusalem kulh din ṭhat nân nangin hma i lâk lohvin tuin nge hma la ang?

Han hawi vêl la, unau,
Kan dinhmun a lang, a pawi mang e!
Jerusalem kulh din thar leh a va ṭûl em;
Din thar tûrin i tho vang u khai.

Kan ram siam ṭhat nân tunah hmâ i lâk a ṭûl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.