Nun Kawng Chaw

LI THÛK LAMA LEN DEN DAN TUR

LI THÛK LAM A LEN DEN DAN TUR

– Zata Zadeng
Sialsuk

LUKA 10:2-5
An hnênah, “Buh seng tûr a tam tehlul nên, thawktu lah an tlêm si. Chutichuan, a buh seng tûra mi tîr tûrin buh Neitupa dîl rawh u. “Kal ta ula, chinghne zînga berâmno lût angin ka tirh che u hi. Tangka ip te, iptê te, pheikhawk te keng suh u; kalkawngah tu mah chibai bûk hek suh ang che u. In thlen in apiangah, ‘He inah hian thlamuanna thleng rawh se,’ ti hmasa zêl ang che u.

Kan rawngbâwlna ah hian li thûk lama lên dêng tâwk lo ah kan inngai ṭhin em? Li thûk lama lên dêng tur chuan in phelh ruah vek a ṭul a ni.

I va denna tur hmun milin i inchei tur a ni a, drugs addict ho bul ah te, zu ngawl vei ho bul ah te coat suit nen va kal teh, engmah i hrilh thei lo vang. An incheina te, an duh dan ang te i va hriatpui thlap a, chutiang ang deuh chuan i rilru siam la, drugs ti ngai lo, ti ang deuh in, zu in ngai lo, in ang deuh in va kal la, tichuan engkim Pathian thu i hrilh thei zâwk ang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.