Nun Kawng Chaw

REMNA LEH MUANNA

REMNA LEH MUANNA
Oil painting "Waterfall" by Kostyrya

JOHANA 14:27
Thlamuanna ka hnutchhiah a che u, keima thlamuanna ka pe a che u; khawvêlin a pêk ang ni lovin ka pêk che u hi. In thinlung mangang suh se, hlauh pawh hlau suh se.

Vawi khat chu Lal pakhat hian ‘Remna leh muanna’ (Peace) lam hawi lemziak intihsiakna a buatsaih a. Mi tam tak chuan an rawn ziak a, an zîngah chuan 2 a thlang chhuak a, chuta ṭang chuan duh a la thlang leh dâwn a ni.

Lemziak pakhat zâwk chu a han en a, a mawi êm êm mai a, tlang hring dup leh phûl vêlin a bawh mual cham dup mai te, boruak nunnem tak a awm a ni tih hriat nâna ni êng sen siar zung zâm te, vân pâwl riai leh chhûm hlâwm vâr fiah fel fai takte a awm a. Mite chuan a mawi ber an ti a.

Pakhat chu a han en leh a, tlângte chu bumro leh hlauhawm pui pui an ni a, vân leh chhûm dum kûk mai te a awm, a muanawm loh êm êm a. Tui khawhthla ri hum hum hmêl leh tlâk palh hlauhawm takte chu a awm a. Mahse Lal chuan a han en chiang a, tuikhawhthla bula lung khi tuar chunga thingkûng lian vak lo zâra sava bu chu a va hmu a, chutah chuan Sava no te awmin a nu chu a bulah thlamuan hmêl tak hian a lo fu a ni.

Lal chuan chu lemziak hnuhnung zâwk chu a thlang ta tlat mai a. Mite chuan mak an ti êm êm a. Mahse a thlan chhan chu hei hi a ni. “Remna leh muanna hi hlauhawm awm lohnaah leh thâwm awm lohnaah ni lovin hmun hrehawm leh thâwm hlauhawm tak tak kârah pawh thinlung thlamuang taka a awm hian chu chu thlamuanna dik tak a ni” a ti a.

Kristiante hian hlauhawm awm lohna-ah thlamuanna kan hmu lova. Pathian awmpuina-ah chauh zâwk a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.