Nun Kawng Chaw

LEI CHI

PATHIAN AU 1

MATHAIA 5:13
Lei chi in ni e; nimahsela, chi hi da ta ang se, engtia tihal leh tûr nge ni ang? Paih chhuaha, mite rah mai mai chauhvah lo chuan eng atân mah a tlâktlai tawh lo vang.

Hman lai Grik-ho khawvêlah chuan chi hi thil hlu tak tehkhin nâna hman a ni ṭhin a. An pathian thil angah an ngai hial bawk ṭhin. Rom mite pawhin ni leh chi tluka hmantlâk leh ṭangkai hi thil dang a awm lo an lo ti hial a ni. Hetiang ngaihdân vawrh lâr hun lai vêla Lal Isua hi lo piang a nih avangin ringtu nun dân tûr sawi nân chi hi a rawn hmang ve niin a lang.

Chi chu thil thianghlim entîr nâna hman a ni ṭhin a. Chu bâkah hmasâng aṭangin thil vawn ṭhat nân hman ṭhin a ni a; thil ṭawih tûr leh rim chhe tûr vên nân an hmang nasa a, chu bakah thil tihtui nân khawvêl pumah hman a ni bawk. Hêngte hi hrerengin Lal Isuan ringtu nun chu a thianghlim tûr a ni a, a awmna khawvêl vawng ṭhatu a nih a pawimawh bawk bâkah ringtu chu mi tiharhtu leh Krista duhawmna târlangtu a nih a pawimawh a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.