Nun Kawng Chaw

TÛN HUN PAWIMAWHNA

HUNLAI NEI

2 KORINTH 6:2
“Hun lâwmawmah ka ngaithla che a, Chhandamna niah ka ṭanpui che,” a ti si a. Ngai teh u, tûn hi hun lâwmawm chu a ni a; ngai teh u, tûn hi chhandamna ni chu a ni.

Hun hi a hlut êm avângin sâpho pawhin ‘Hun hi pawisa a ni’ an lo ti hial rêng a. Hun hi – ‘hun kal tawh’, ‘tûn hun’ leh ‘hun lo la thleng tûr’ tia ṭhen a ni a. Hêng pathum zîngah pawh hian ‘tûn hun’ hi kan tâna pawimawh ber chu a ni. Bible pawhin, hun lawmawm, chhandamna ni a tih chu ‘tûn hun’ a ni.

Hun kal tawh kan ban phâk tawh lo va, hun lo la thleng tûr kan la hmang phâk bawk lo va, tûn hun erawh chu kan duh anga kan hman theih tûra Pathian min pêk a ni. Chuvangin kan tûn hun hi Lal Isua nên hmang ila, chu chu leiah leh vânah kan hlimna tûr a ni ang. Kan tûn hun ṭheuhva kan dinhmun hi Pathian kan tawhpui tûr a ni a, chuvângin i hmang ṭha ang u. Thlarau khawvêlah pawh la inchhîr tûrte chu mahni tûn hun hmang ṭha lote hi an la ni dawn. Kan tûn hun i hmang ṭha ang u.

One Comment

  1. thu tha tak a ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.