Nun Kawng Chaw

A HUN LEH NI HRIAT LOH

A PAWI LO, A PAWI LO 1
Painting: The coming of Christ/ reasonsforjesus.com

MATTHAIA 24:43-44
‘Nimahsela, hei hi hre rawh u, rûkru a lo kal hun tûr in neituin hria sela, a vêng ang a, a in a reh pawhtîr lo vang. Chuvângin, nangni pawh inring rengin awm rawh u, in rin loh hunah Mihring Fapa a lo kal dâwn si a.’

Rûkruho hi ṭhenawma awm atân leh vêng chhûnga awmah pawh kan duh lohte an ni a. Khawtlâng tân pawh an hnawksakna chin a awm ṭhin. Mi dang tuma hriat lohvin ruahmanna an siam a, in neitute inrin loh hun emaw an awm loh hun lai emaw châng rûin an che ṭhin.

Hetiang deuh hi Lal Isua lo kal dân tûr pawh hi a ni dâwn tih aman min hrilh a. Lo kal tûr Lal Isua leh vântirhkohte ngei pawh hian eng nî leh dârah nge a lo kal dâwn tih an hre bîk lo va, Pa chauhvin a hriat thu min hrilh (Marka 13:37). Chuvangin inring renga awm hi kan tih tûr chu a ni mai. Lal Isua hnung zui tûra in pê, kawng laka pênsan leh ta hriat tûr kan tam hle mai. Lal Isua aia khawvêl kan hnaih zâwk chuan kan chan a râpthlâk hlê ang. Inring rengin i awm ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.