Nun Kawng Chaw

RORÊLNA NI ROPUI

RORÊLNA NI ROPUI

MATTHAIA 25:31-33
“Amaherawhchu, Mihring Fapa hi chu, a vântirhkohte zawng zawng nên, a ropuinaa inthuama a lo kal hunah chuan, a ropuina ṭhutphahah a ṭhu ang a; a hmaah chuan hnam tin an inkhâwm ang a; berâm vêngtuin kêl zîng ata a berâmte a hlîr angin anniho chu a hlîr ang a; berâmte chu a ding lamah a dah ang a, kêlte erawh chu a vei lamah a dah ang.

Thubuai neite Court-ah an inkhing ṭhin a, a thiam zâwk tân a lawmawm viau rualin a thiam lo zâwk tân chuan thil hrehawm leh zahthlâk tâwp a tling. Khawvel tâwpa rorêlna nîah thiam changin nge i awm ang thiam loh changin? A vei lama mite zingah i lo tel palh ang e.

Aw hun ropui, aw hun mak tak,
Rorêlna ni tûr chu;
Krista, Lalin ro a rêl ang,
Lalberte Lalber chuan.
A rorêl thu a puang ang a,
Ring lote an khûr ang;
Ringtute lâwmin lût rawh u,
In chatuan hmun vânah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.