Nun Kawng Chaw

LÂWMMAN

LAWMMAN

1 KORINTH 9:24
Intlânsiakhote chu an zain an tlân a; nimahsela, pakhat chauhvin lâwmman a hmu ṭhîn tih in hre lo vem ni? In hmuh theih nân chutiang tak chuan tlân rawh u.

Khawvêl tukverhah ni tin zan tin kan dâk tawh a. Intihsiakna chi hrang hranga hnehtuten lâwmman mâwi tak tak leh hlu tak tak an dawn pawh kan hmu fo ṭhin. Intihsiaknaa lâwmman dawng tûr chuan theih tâwp chhuaha beih a ngai a. Taksa tichak lo thei laka insûm a ngaih bâkah thuawih taka dân zawm a tûl bawk ṭhin.

Ringtute hi rinnaa intlânsiak angin Tirhkoh Paula hian min tehkhin a. Lâwmman kan dawn ngei theih nân min tichak lo thei leh min tihnawk thei sual keimahnia bet tlatte kan paih a ngai ṭhîn. Infiam mi tân insûmtheihna a pawimawh angin ringtu chu thil ṭha lo lakah a insûm theih a pawimawh bawk. Lâwmman chhe mai mai thei la tûr maha theih tâwp chhuaha miten an beih peih chuan lâwmman chhe thei lo dawng tûrte chuan nasa lezualin kan bei tûr a ni ang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.