Nun Kawng Chaw

RINNAAH I AWM EM?

RINNAAH I AWM EM?

2 KORINTH 13:5
Rinnaah chuan in awm emaw, nangmahni ngei inchhin ṭhîn ula; nangmahni ngei infiah ṭhîn rawh u. A nih loh leh, nangmahniah Isua Krista chu a awm tih nangmahni ngeiin in hre fiah lo vem ni? Duh loh in nih nghâl loh chuan.

Kristian kan nihnaah leh ringtu kan nihnaah hian kan nunah thil pawimawh em em mai, keimahni ṭheuh kan inzawh tûr a awm a. Chu chu Tirhkoh Paula pawhin a inzâwt a ni.

II Korinth 13:5-naa kan hmuh angin, rinnaah kan awm leh awm loh kan in enfiah ṭhin tûr a ni. Rinna-a kan awm zia tilang tûrin mite hmuh theihin kan rah chhuak em? Krista chênchilhna leh awmpuina mahniah kan inhre ṭhin em?

Mahni inenfiah lovin ringtu tam tak chu midangte rinna kan enfiah a, kan thlitfîmsak a, an nunah Krista hmêl a lang em kan ti ṭhin. Mahni inenfiah si lova midangte rinna-a an awm leh awm loh hmuh kan tum tlat chuan thil ṭha lo tak a ni.

Kan sualnate kan hre duh lo a, kan fel lohna te kan inhre duh lo fo a, mahni inthiam chawpna leh chapona-in kan khat ṭhin. Chu chu Setana duh dân a ni. Mahni fel leh ṭha-a inngaih a, midangte fel lo-a hmuhna leh ngaihna te chu keimahni kan inenfiah loh vâng a ni ṭhin.

Chutiang mi ringtu kan nih chuan kan sual chu a va nasa dâwn êm!

Korinth khua mite khân mahni an inenfiah chuan rinna-ah an awm leh awm loh an inhre ngei dâwn a. Rinna-a an awm ngei anih chuan Paula, an hnêna rinna thu sawitu pawh a awm dâwn a ni tih amah Paula ngei pawhin a sawi a ni.

Rinna-a kan awm leh awm loh mahni kan inenfiah fo chuan ringtu nun dik tak kan lo nei thei dâwn a ni.

1 KORINTH 16:13
Inring rengin awm ula, rinnaah ding nghet ula, huai tak leh chak takin awm rawh u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.