Nun Kawng Chaw

MIN VÊNG RENG

MIN VÊNG RENG

ISAIA 40:11
Ani chuan berâm vêngtu angin a berâm rual chu a châwm ang a, berâmnote chu a bânin a pawm khâwm ang a, a ângchhûnga dahin a kalpui ang a, no hruai laite chu zawi têin a hruai dial dial ang.

Kum 8 mi leka upa, Jonathana chu naupang harhvang tak a ni a. A thil thiam thar apiang chu intithei takin a nu leh chhûngte hmuhah chuan a lantîr ṭhin a. A nu hmuh lai ngeiin thingkûng sâng takah te a lâwn a, mahse a nu tân chuan hmuh nuam lo tak a ni a, a tlâk a hlau a, a inti na ang tih a hlau êm êm a ni.

Vawi khat chu cycle a khalh a, a hma châwi te, a steering tuai vir te leh a thiam thar chi hrang hrang chu a han pholang vêl a, a nu chuan hmuhnawm a ti êm êm a. Mahse, chak taka a rawn tlân, a free-turn tûr chu lung lian vak lo a ke hmain a chîl avângin a vir nawk a, kawngpui lei châr-ah chuan a insawh chawrh a, a let ta reng mai a. A nu chu a au ṭhawt a, rang taka tlân pheiin a fapa chu a va pawm tho a, a khûp leh a kiu pilh te chu a thi ser ser a, a kawr a han keu a, a insawhna lamah a taksa te chu a sen ter tuar bawk a.

A nu chuan dâktawr phone a tum a, mahse Jonathana chuan a ṭhat thu leh a nat vak loh thu sawiin dâktawr chu phone a ngai lo a ti tlat a. Tichuan, an inkai tho a, in lamah an haw ta a ni.

Nu-in a fa a hmangaih a, a vêng a, a awmpui ang khân, keini pawh Pathian fate kan ni a, a kutin min kuangkuah reng a, a âwm nghêngin min pawm reng a, kan nat leh hrehawm te a hlau ṭhin a ni.

A hnên ata tlânbo ṭhin mah ila, ani chuan min zawng reng a, min zui reng a, kan tihsual inhriaa lungchhîra a lam kan hawi hun nghâkin min thlîr reng a ni.

SAM 42:8
Nimahsela, Lalpan a ngilneihna chu chhûnah thu a pe ang a, A hla chuan zânah mi awmpui ang, Ka nunna Pathian hnêna ṭawngṭaina chuan.

One Comment

  1. ropui e….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.