ṬAWNGṬAINA

ṬAWNGṬAINA 2

MATHAIA 6:6
Nang erawh chu i ṭawngṭai hunin, i pindan chhûng rilah lût la, kawng khâr la, i Pa, a rûka awm hnênah chuan ṭawngṭai rawh; tichuan, i Pa, a rûka hmu ṭhîntu chuan a rûl ang che.

Hun a liam zêl a, a lo thleng chiah kan hmang mêk a, a liam leh zêl a, lo la thleng tûr a awm reng bawk a ni. Chûng thil lo thleng apiang mai chu ṭawngṭaina avânga thleng vek ti ila kan sawi sual em em lo tûrah ngai ang.

Queen Mary khan Scotland sipaite aia a hlauh ber chu John Knox-a ṭawngṭaina a ni e, an ti.

French Revolution-in a nuai ve lohna chhan leh England rama harhna a thlen theihna chhan chu John Wesley-a ṭawngṭaina avâng a ni, an ti bawk.

America kawtthlêrah harhna mak tak a thleng zut zut a, a chhan an chhui chuan Jonathan Edwards-a ṭawngṭaina vâng a lo ni, an ti bawk.

Reverend Billy Graham-a chuan, “Ka hrilh ang che u, miten ṭhingṭhi-a an ṭawngṭai chuan hun liam tûr chanchin ṭha lo leh bawlhhlawh tak ni tûr hi siamṭhat a ni thei ang. Ṭawngṭaina aia râlthuam hlauhawm hi khawvêl miten an neih ka la hre lo a ni,” a ti.

Lal Isua pawh kha a ṭawngṭai nasa em em a, Mathaia 14:23-ah khân ṭawngṭai tûrin tlângah amah chauhin a kal hrang tih kan hria.

Tûn hunah hian dik takin sawi ta ila, Pathian hnênah kan ṭawngṭai chuan khawvêl miten an tawn ngai loh leh an hriat ve phâk loh Pathian hmangaihna leh khawngaihna duhawm tak, rilru rêng rênga hriat sên loh thlamuanna kan nei ang. Chu chuan kan hringnunah nasa takin min pui bawk ang.

MARKA 11:24
Chuvângin, ka hrilh a che u, in ṭawngṭaia in thil dîl apiang hmu tawhah inngai ula, tihsak in ni ang.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.