Nun Kawng Chaw

PATHIAN LALNA (A THIL SIAM CHUNGAH)

TALENT 1

SAM 24:1
Leilung leh a chhûnga thil awm zawng zawng hi Lalpa ta a ni a, Khawvêl leh a chhûnga chêngte nên hian.

Mi hausa chu kan ngaisângin kan zah ṭhin a, an thute pawh hi a fing awl deuh bîk emaw tih tûr a ni. A chhan chu thil an neih tam vâng a ni mai. Ram khat chhûnga lang tham khawpa hausate phei chu sawrkar leh Company-te pawhin an be chhe thei tak tak ngai lo.

Davida fakna hla hian khawvêl leh a chhûnga thil engkim mai hi Lalpa tâ a nih vek zia a sawi chiang hlê a. Ka in leh lo, ka hmun leh ram, ka ui ka âr etc. kan lo tih ve zawng zawng pawh a neitu chu Lalpa a lo ni vek mai a. Tu tâ maha kan ngaih loh ram leh tui zawng zawng te, nungcha leh thing leh mau zawng zawng, thaw thei zawng zawng leh thaw thei lo zawng zawng pawh hi Lalpa tâ vek a ni a. Hêng zawng zawng siamtu leh neitu chu Pathian a ni a. Mi hausa kan zah dâwn a nih ngai chuan Pathian chu kan zah hlê tûr a ni ang. A thiltih ropui takte avângin amah hi i zahin i fak ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.