Nun Kawng Chaw

LÂWM NACHÂNG HRIAT

LÂWM NACHÂNG HRIAT

KOLOSSA 3:15
Tin, Krista thlamuanna chuan in thinlungah ro rêl rawh se, chutiang ni tûrin taksa pumkhata koh in ni rêng asin; lâwm nachâng hre bawk rawh u.

Mi thilpêk dawngtu zîngah rau rau pawh lâwm nachâng hre lote aiin lâwm nachâng hriate hnênah pêk leh a châkawm ṭhîn. Pathian hnên aṭanga malsawmna kan dawn hi a tam êm êm a, lâwm nachâng hriate chuan ‘malin chhiar la, nangma chan mai chu, mak ti rêngin i fak phawt ang – a petu’ an lo ti zâwk ṭhîn. Kan kal thei te, kan hmu thei te, kan hre thei te, kan ei thei te, kan in thei te, kan thaw thei te, kan mu thei te, kan ṭawng thei te hi lâwm nachâng hre tûr kan ni. Hêng zawng zawng aia ropui leh hlu zâwk chatuan nunna Lalpan min pe hi lâwm nachâng kan hriat a va pawimawh êm!

Lâwm nachâng hriate chuan an thil tawn apiangah hian lâwmna tûr an chhar zêl a, lâwm nachâng hre lote pawhin vuina tûr leh lungawi lohna tûr an hre ve bawk ṭhîn. Lâwm nachâng hre chhûngkua in ni em le?

One Comment

  1. Ṭha hle mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.