Nun Kawng Chaw

I THUSAWI I ZÂWM EM?

I THUSAWI I ZÂWM EM?

MATHAIA 7:21
‘Lalpa, Lalpa,’ mi ti nazawng chu vânramah an lût lo vang a, ka Pa vâna mi duhzâwng titute erawh chu an lût ang.

Rawngbâwltu tawn hriat ngah tawh tak pakhat hi a awm a. Parish Mission field an tih hmunah kum 50 lai mai thuhril hna a thawk tawh a. Zan khat chu mumang a nei a. A mumangah chuan rangkachak tûala kawngkhâr mawi tak chu a kik a;

Mithianghlim Petera chuan lo chhângin, “Tu nge ni?” a ti a. “Fr. Clyde ka ni a, kum 50 lai mission ramah thuhriltu ka ni a,” tiin a chhâng a. Petera chuan, “A ni maw, Pu Clyde, mahse tunah rih chuan helai hmuna i lo kal ka la remti lo a. Thih hnu-a sual tenau kan faina hremhmunah thla 3 i awm phawt a ngai dâwn a ni,” tiin a lo chhâng a.

Pu Clyde-a chuan, “Thla 3 maw?! Australia ramah kum tam tak thuhrilin ka awm tawh a, eng nge ka la thawh ngai awm?” a ti a. Petera chuan, “Pu Clyde, engmah i thawh ngai a awm tawh lo e, ṭhutna nuam tak a awm a, chutah chuan i ṭhu ang a, i thuhril (sermon) zawng zawng chu i ngaihthlâk a ngai a ni. A zavaiin kan lo record vek a, zîng chhûn zânin i ngaithla dawn nia,” a ti a. Pu Clyde-a chu a harh chiang hle a ni.

Pu Clyde-a mumangah khan Petera’n ama thusawi a ngaihthlâk tîr nachhan khân awmzia thûk tak a nei.

Thuhril rawngbâwl hi rawngbâwlna pawimawh berte zîng ami a ni a. Lal Isua pawhin a dam laiin thuhril hmangin hmun hrang hrangah rawng a bâwl a. Chu chu vawiin thlengin kan la chhawm nûng zêl a ni.

Chutih lai chuan thuhriltu ṭha tak tak leh thusawi thiam tak takte hian an thusawi hi anmahni ngeiin an zâwm em? tih hi zawhna pawimawh tak a ni a. Thusawi ṭha tak tak, sermon ṭha tak tak mahni thusawi zâwm si lo rawngbâwltu a awm theih a, chung zîngah chuan keini ngei pawh kan tel thei a ni tih hriain insiamṭhat ngaihna laiah insiamṭha zêl ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.