Nun Kawng Chaw

I MIT HLÂN RAWH

I MIT HLÂN RAWH

JOBA 31:1
Ka mit tân thuthlung ka siam a; Engah nge nula ka melh ang?

Mit hi taksa pêng zînga pawimawh ber pâwl a ni a. Taksa khâwnvâr tih a ni nghe nghe. A ṭha zâwnga a ṭangkai ang bawk hian a chhe zâwng pawhin nasa takin hna a thawk thei a. Tûn laia hmeichhiat mipatna hman sualna lo hluar ta êm êm pawh hi kan mit hmuhin suala min hruai luh vâng a ni. Kan Lal Isua ngei pawhin, “I mitin a tihtlûk che chuan kher chhuak la, paih daih rawh; mit khing hnih neia Gehenna meia paih ai chuan, mit khing khat neia nunnaa luh i tân a ṭha zâwk e,” (Mt.18:9) a ti a. Hei hian sual rawngbâwl nâna hman theih a nih dân a tichiang mai awm e.

Mit hi a thil hmuhah a tlai tak tak thei ngai lo va, hmuhnawm a tih a en pawhin a en leh a ṭûl ṭhîn. Hnârin a ngaitheih loh thil uih te ngei pawh mit chuan hmuh tumin a en lui hrâm ṭhîn. Pathianin thil hmuh theih nâna min pêk hi a duhzâwng chauh en nân Pathian hnênah ni tin hlân ila. Joba angin kan mit tân thuthlung i siam ve ang u.

One Comment

  1. ka lom ltk w.. pastor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.