Nun Kawng Chaw

INNGAIHTLAWM CHU HNEHNA A NI

INNGAIHTLAWM CHU HNEHNA A NI

PHILIPPI 2:8-11
Tin, mihring anga lo awmin a inngaitlâwm a, thi khawp hiala thu zâwmin a lo awm ta a, krawsa thihna ngei chu. Chumi avâng chuan Isua hmingin mi tin – vâna mite, leia mite, lei hnuaia mite nên – an ṭhingṭhit nân leh Pa Pathian tihropuina tûrin, “Isua Krista chu Lal a ni,” tiin lei tinrêngin a puan nân, Pathianin ani chu nasa takin a chawimawi ve ta thung a, hming zawng zawnga hming chungnung ber chu a pe ta a. Chumi avâng chuan Isua hmingin mi tin – vâna mite, leia mite, lei hnuaia mite nên – an ṭhingṭhit nân leh Pa Pathian tihropuina tûrin, “Isua Krista chu Lal a ni,” tiin lei tinrêngin a puan nân, Pathianin ani chu nasa takin a chawimawi ve ta thung a, hming zawng zawnga hming chungnung ber chu a pe ta a. Chumi avâng chuan Isua hmingin mi tin – vâna mite, leia mite, lei hnuaia mite nên – an ṭhingṭhit nân leh Pa Pathian tihropuina tûrin, “Isua Krista chu Lal a ni,” tiin lei tinrêngin a puan nân, Pathianin ani chu nasa takin a chawimawi ve ta thung a, hming zawng zawnga hming chungnung ber chu a pe ta a.

Lal Isua nun aṭang hian inngaihtlâwmna hi hnehna a ni tih a chiang hle. Vân ropuina hlîpin ran thlengah a lu a rawn nghat a. Lal anga chawimawi a nih ve ṭum pawhin mi tâ hawh chawpin sabengtung no chungah a chuang a. A tâwpah thihna zawng zawnga thihna râpthlâk ber kraws thihna a tuar a. Chu chuan thinlungsak leh mi rawva pui puite thinlung pawh a titui ṭhin a. Chu ngei chu khawvêl a hnehna leh hming chungnung ber pêk a nihna chhan a lo ni ta. Inngaihtlâwmna hi Lal Isua hmanraw chak ber a nih avângin kan tân pawh mi dang hnehna hmanraw ṭha ber a ni zêl dâwn a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.