TAWNGTAIPUI TURA NGENNA #37

TAWNGTAIPUI TURA NGENNA #37

Ka nâk na leh hnungzâng na ṭhin tân leh ka rîlphîr awmna zâwn na ṭhin hi min lo ṭawngṭaipui tûrin ka ngên a che u.

– Zonunmawia, Dinthar

avatar
  Subscribe  
Notify of
Copyright © 2017-2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy