ENG NGE KA PÊK VE ANG?

ENG NGE KA PÊK VE ANG?

SAM 116:12
Ka chunga a thiltih ṭhat zawng zawng avâng hian Lalpa chu eng nge ka pêk ve thung ang?

LALPA’N kan tân thil tam tak min tihsak a, A tân eng nge kan tih ve ang? Pathianin kan thlarau leh rilru bâkah kan taksa hi inthawina nung leh thianghlim atân hlân tûrin min duh a ni tih hi i hre reng ang u. Inhlan nân he hla ṭha tak hi i hmang ang u.

Ka sum zawng i tân ka pe,
Nawi khat mah ka ui lo ve;
Rilru pawh i duh angin,
Hmang ang che i rawngbâwl nân.
Ka hmangaih theihna zawng hi,
I ke bulah leih ka duh;
Ka ta zawng zawng pêk ka duh,
Keimah nên nei tlat ang che.

He hla phuahtu Frances Ridley Havergal-i hian hla hi a takah chantîrin hlim leh lâwm takin a rohlu leh incheinate mission rawngbâwl nân a pe vek a ni. Kan nunna, taksa, sum, duhthlanna leh kan hmangaihnate hi a hnênah i hlân ang u.

LALPA, ka taksa, ka nunna leh ka neih zawng i hnênah ka hlân e.

One Comment

  1. pekna rilru neih hi a va har em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.