Nun Kawng Chaw

HÂLRAL THILHLANAH HLÂN RAWH

HÂLRAL THILHLANAH HLÂN RAWH

GENESIS 22:2
Tin, ani chuan, “I fapa, i fapa neih chhun, i hmangaih tak, Isaaka ngei kha hruai la, Moria ramah chuan kal la, chutah chuan ka hrilh tûr che tlâng pakhatah chuan hâlral thilhlanah hlân rawh,” a ti a.

Pathianin Abrahama hnênah chi thlahtu a nih tûr thu a lo thlung tawh a. A nupui Sari nghâkhlel chuan fa a hrinsak theih nân a bawihnu Hagari chu pâwl tûrin a pe a, Hagarin fa a pai a, Sarin a ti rethei ta a, Hagari hrehawm ti a tlanbo ta hial a ni.

An fapa Isaaka chu halral thilhlanah hlân tûrin a ti a, Abrahama leh Sari dinhmunah hian ding ta ila, a harsa kan ti âwm hle mai.

Kan tâna thil hlu leh ṭangkai tak (Pathian min pêkte pawh a ni thei) Lalpa’n hlân tûra min tih a nei ve em? Hlân tûrin min ti ve ta se, eng tin nge kan chhân ang?

I nun i neih zawng pawh,
Pe thung la, rang takin;
I neih zawng zawng hlânin,
Chhandamtu zui nghâl rawh.

LALPA min duh ang zêlin i inhlân ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.