Nun Kawng Chaw

THU SAWM PÊK 9-NA

Auto Draft 13

EXODUS 20:16
I vêngte chungah hretu derah i insiam tûr a ni lo.

He thupêk hian dâwt hmanga ṭhenawm khawvêngte chhiatna tûr zâwnga thiltih a khap a. Dikna leh rinawmna vawn nun a phût thung. ‘I vêngte hêk suh’ tia kan sawi mai ṭhin ai hian Bible-a inziak dân “I vêngte chungah hretu derah i insiam tur a ni lo” tih hi a fiah zâwk mahin a lang.

Hmanlai aṭang tawhin rorêltuten rorêlnaah thubuai dik taka rêl an lo tum tawh ṭhin a. Mosia dânah pawh thuhretu an pawimawh hlê a. Rorêlnaah thuhretu tel lova thu pawhchah mai tûr a ni lo. Thuhretu hi a der a ni tih hriat chhuah a nih chuan, mi a puh ang chiah khân ama chungah hremna tlâktîr tûr a ni. Thihna tûra hêkna a nih pawhin, tihhlum mai tûr a ni (Deut. 19:15-21).

Kan khawvêl hun hman mêkah hian duhâmna leh mahni hmasialna a nasa tulh tulh a; dâwt hmanga sum hmuhte pawh kan hreh ta lo hle niin a lang. Kristian chhûngkua i inenfiah ang u.

2 Comments

  1. Amen🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.