Nun Kawng Chaw

I HMING ZAHAWM RAWH SE

I HMING ZAHAWM RAWH SE 1

MATTHAIA 6:9b
I hming zahawm rawh se.

Juda-te chuan Pathian an zah êm êm avângin a hming lam mai mai pawh an ngam lo va. Thu sawm pêkah, “LALPA i Pathian hming a narânin sawi suh,” tih a awm vânga zah pawh an ni mai thei. ‘I hming zahawm rawh se’ kan tih hian ‘Pathian zahawmna leh thianghlimna chu fak leh chawisânin awm rawh se’ kan tihna a ni.

Pathian hming zahna hi Zoram Kristiante zîngah hian a dal tawlh tawlh emaw tih mai tûr a ni. Pathian hming hi politics khelh nân thleng hian kan hmang ngam ta ni te pawhin a lang. Kan mihringpui mi lian leh ropuite hming ngawt pawh kan sawi nawmnah ngam mang loh laia Pathian hming kan lam lohna tûra kan lam rîk fo chuan Pathian hming sawi chhia pawh kan ni ve thei a ni. Pathian hming hi a zahawm êm avângin a ziak dânah pawh kan zahna kan lantîr zêl tûr a ni a. Pathian tih kan ziak dânah a bulah hawrawppui kan hmang zêl ang a, pathian dang sawinaah chuan hawrawptê kan hmang ṭhin tûr a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.