NGAIHDAMNA A AWM

NGAIHDAMNA A AWM

SAM 130:4
Nimahsela, i hnênah ngaihdamna a awm a ni, Ṭiha i awm theih nân.

Pencil kan hmanin nawhreh kan mamawh ṭhîn. Kan tihsual fo ṭhin avângin kan sual nâwt reh tûr Pathian ngaihdamna kan mamawh. Khawvêl mi tumahin hriain hmu lo mah se, kan tihsual min hmu rengtu a awm a ni tih kan hriat avângin chhûngrilah hrehawm kan ti ṭhin.

Bawhchhiatna zêptute chu an hmuingîl lo va, zêp lova inpuanga hawisantu chuan zahngaihna a hmu ang (Thuf. 28:13). Lal Davidan a thil tihsual râpthlâk tak (mi nu uire leh tualthah) chu thup tum mah se, zâwlnei Nathana hmangin puan chhuah a ni. Davida chuan inchhîrin Pathian hnênah ngaihdam a dîl nghâl a ni (Sam 51:4). Pathian, hâlral thilhlana tlawn lungawi theih loh chuan a ngaidam a ni.

Sual râpthlâk tak ngaidam tûra,
Thiam loh hmin dêr hnu i zuah hi,
I thiltihtheihna a ni a;
Tu man chu chu an nei lo va.

Ngaihdam theitu pan nachâng kan hria em?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.