NEHEMIA

NEHEMIA

NEHEMIA 2:17
Chutichuan, an hnênah, “Kan chan a chhiatzia hi in hmu a, Jerusalem a ram tih te, a kawngkhârte a kâng tih te pawh in hria a; hawh u, sawichhiat kan nih tawh loh nân Jerusalem kulh chu i din leh ang u,” ka ti a.

Nehemia hi Persia lal no hlântu a ni a. A nuna zir têr tam tak awm zîngah hêngte chauh hi han târ lang ila — A chipuite sualna dem mai lova amah ngei a inhmer tel thei leh Pathian hnam thlan an nihnaah a chiang tlat hi a fakawm. Siam ṭhat hna a thawhnaah hma a hruai ngam hi a ropui thlâwt a. Hnam dang nêna inneih pawlh chungchângah te, khawtlâng leh sakhaw nun tluchhia tung dingtu a ni te hi amah tiropui zualtu a ni. Tin, Pathian malsâwmna dawn dân a thiam a, awhna suala a tlu ve lo theite hi a nun ngaihno beitîrtu a ni.

Chhûngkaw nun te, hnam nun te leh sakhaw nun tluchhe mêk tung ding tûr leh ram chhana dai theu ve ngam, thu mai ni lo, thiltiha hmahruai ve ngam; Pathian ṭih vânga awhna suala tlu lo thei mi, mipui phurrit siam chîng lo kan ram hian kan va mamawh êm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.