KHAWIAH NGE KAN BO?

KHAWIAH NGE KAN BO?

— Chhantea (Oriela patea)
E. Lungdar

KHAWIAH NGE KAN BO? (Ṭhen 1-na)

B/r Luka 15. Mat 18:12-14.

Kan Bible Thuthlung Tharah hian bo chi thum kan hmu a, chûngte chu…

1. Berâm bo
2. Duli bo
3. Fapa tlân bo

Tun ṭumah chuan berâm bo bîk khi kan chhui dâwn a ni. Berâm hi chhan hrang hrang avângin a bo ah ngai ila, mahni nun inenna atân hman i tum ang u. Berâm hi thil nung a ni a, tuihâl, rilṭâm te pawh a hria a.

(1) Berâm chaw pet a bo:- Berâm hian hnim duah ṭhatna hmunah chuan a chaw ringawt a en a, a huang awmna leh a ṭhiante awmna a en hek lo. Rilṭâm ani tih leh a chaw chiah a enin a hruaitu leh ama huang kal pêlin rilṭâm takin eitûr ber hre lovin a awm ṭhin.

Ringtu nun tuihâl nih inhriat a ṭha, chutihrualin khawi a chaw nge kan ei a, tu nge chaw min petu tih te, kan huang pâwn (kohhran sadai ṭhiat) a ni em tih te i en ang u.

(2) Berâm vawi khat chaw peh puar ring:- Berâm hian chaw ei puar mahse a rilṭâm leh huna eitûr chu a hruaitu hruaina zui a eitûra a kal a ngai. Kal lova a vawi khat eipuar ring chu a chau thuai ang.

Hetiang chiah hian Pathian nên pawh a lo inthâwk zawm tawh, pâwlna eng eng emaw pawh lo dawng tawh. Mahse, ṭhanlenna tûr lam ngaihtuah rêng rêng lo ringtu a awm theih.

(3) Berâm mi kâra thên ral:- Berâm a huang ata leh a hruaitu hruaina lak ata bo hauh lo, mahse, a ṭhanlen zêlna tûr ngaihtuah lo, tuihâl nih pawh inhrelo a awm theih.

Hetiang chiah hian kohhran member rinawm ni ve satliah ringawt, rilṭâm, tuihâl nachang hre lo a awm theih bawk.

Khawiah hian nge kan bo ve le?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.