RUALBANLOTE ZIRTÎR

RUALBANLOTE ZIRTÎR

MATTHAIA 25:40
Hêng ka unau tê berte zînga mi pakhat chunga in tih chu ka chunga ti in ni.

Rualbanlote hian inkiltawihna tam tak an nei ṭhin a. An zahna tûr zâwng chuan fiam chîn loh a ṭha. Rualbanlote hi ṭhu chawt tûrah kan ngai tûr a ni lo va, an talent haichhuahsak zâwnga hmâ kan lâkpui a pawimawh. Zirtîr theih chite chu an intodelh ve theih dân kawngte dappui thiam a finthlâk hle. Chinese thufing chuan, “Mi sangha i pêk chuan a vawikhat ei chauh a ni ang a, nghakuai khai dân i zirtîr chuan a dam chhûng daih a ni ang,” a ti a. Dam chhûng daih ei tûr pêk dân kan zirtîr a ṭûl a ni.

Mihring chu a thawh rahin a tihlim ber fo va, hlim taka awmtîr kan duh chuan thawh kan neih tîr ve a ṭûl a ni. F.L. Sanderson-a pawh mitdel a ni a, taima taka lehkha a zir avângin kum 30 a nihin Cambridge University-ah Mathematics Professor hna pêk a ni a. Beethoven-a pawh bengchhêt lutuk a ni a, mahse khawvêla musician hmingthang a tling phâk. Inzirtîr hian rah duhawm tak a chhuah thei a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.