RINGTU – LEI CHI

RINGTU - LEI CHI

MATTHAIA 5:13
Lei chi in ni e; nimahsela, chi hi a dâk tawh chuan engin nge an tihal leh ang? Chuta chinah chuan paih chhuaha, mihringte rah mai mai chauhvah lo chuan, eng atân mah a tlâktlai lo.

Hman lai Grik-ho khawvêlah chuan chi hi thil hlu tak tehkhin nâna hman a ni ṭhin a, an pathian thil angah an ngai hial bawk ṭhin. Rom mite pawhin ni leh chi tluka hmantlâk leh ṭangkai hi thil dang a awm lo an ti hial a ni. Hetiang ngaihdân vawrh lâr hun lai vêl a Lal Isua hi lo piang a nih avangin ringtu nun dân tûr sawi nân chi hi a rawn hmang ve niin a lang.

Chi chu thil thianghlim entîr nâna hman a ni ṭhin a, chu bâkah hmasâng aṭangin thil vawn ṭhat nân hman ṭhin a ni a; thil ṭawih tûr leh rimchhe tûr vên nân an hmang nasa a, chu bâkah thil tihtui nân khawvêl pumah hman a ni bawk. Hêngte hi hrerengin Lal Isuan ringtu nun chu a thianghlim tûr a ni a, a awmna khawvêl vawng ṭhatu a nih a pawimawh bâkah ringtu chu mi dang tiharhtu leh Krista duhawmna târlangtu a nih a pawimawh a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.