PAKUATE KHA KHAWIAH NGE?

PAKUATE KHA KHAWIAH NGE?

LUKA 17:17-18
Tichuan, Isuan a chhâng a, “Mi sâwm kha in lo thiang ta a ni lâwm ni? Pakuate kha khawiah nge? He awze mi chauh lo hi Pathian fak tûra lo kîr leh an awm na nge?” a ti a.

Isua Jerusalema kal tûrin Galili leh Samari inrîna lai a lo thleng a. Khua a luh dâwnin phâr sâwmin an lo au vak vak a. Isuan puithiam hnêna inentîr tûrin a tîr a. An kal lai chuan an phâr chu a lo dam ta vek a. Thu awih a an pên chhuah chiah khân an lo thianghlim ta a ni.

An zînga Samari mi chuan damna a chang tih a hriat veleh aw rîng taka auvin Pathian fak chung zêlin a kîr leh ta a. Isua ke bulah bawkkhupin lâwm thu a sawi a. Pakuate erawh chuan lâwm thu sawi nachâng an hre lo. Lâwm nachâng hre lo kan awm nual. Lâwm thu i sawi ṭhîn ang u.

Lâwm thu kan hrilh che aw LALPA.
Zîng êng mawi leh zân min pêk te;
Chawlhna leh ei tûr min pein,
Min enkawl fo avâng hianin.

Vawiinah lâwm thu sawi nghâl rawh le.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.