NUNGCHA HUMHALH

NUNGCHA HUMHALH

SAM 50:10-11
Ramhnuaia sa tinrêngte hi ka ta a ni si a, Tlâng sângkhat lai chunga ran awmte pawh chu. Tlânga sava zawng zawng ka hre vek a, Ramsate pawh hi ka ta a ni.

Nungchate hi Pathian siam an nih bâkah Pathian ta an ni a. Khawvêl timawitu leh tifamkimtu an ni tih hriaa ngun taka humhalh hi kan tih tûr pawimawh tak a ni. Mizoram chhûng nungchate humhalhna kawnga YMA hmalâkna hi a fakawm ṭhin hle mai! Kan luite pawh tûnah chuan a lo hmuhnawmin a lo hausa leh ta.

Kum 1975 khan UNO-in khawvêla nungcha chi hrang hrang 369-te chu mihringten kan nuai bo tawh a ni tih thu a puang a. Kan rama sai leh ramsial hmuh tûr awm tawh lo te, hauhûk, vacha, ârâwn, mura leh thil dang dang hmuh tûr an tlêm ta lutukte hi thil pawi tak a ni. Silai hmang lova camera hmanga veh nachâng hria kan tam hlân a nghahhlelhawm hle mai. Kan rama nungchate hi zin mite (tourists) hip lûttuah hman tum ila, an mawina hi ram tân i hmang ṭangkai zâwk ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.