NAUSEN ISUA

NAUSEN ISUA

LUKA 2:21
Serh tanna tûr ni riat a lo tlin chuan, a hmingah chuan, chhûla a awm hma rênga vântirhkohvin a sak tawh sa, ISUA an sa a.

Isua pian aṭanga ni sawmlinaah Mari leh Josefa Jerusalemah inthian thianghlim tûrin an kal. A chhan chu chhûl keu hmasa Lalpa hnêna hlan tûr a ni (Ex l3:2: 12-13; Num 18:15-16). Juda dânah nu leh a fapa chu ni sawmli chhûng an thianghlim lo a, inthen thianghlim an ngai a ni. Mi rethei an inthen thianghlim nâna thil hlan tûr ṭhuro tuak khat emaw parva no tuak khat emaw a hlan a ngai. Pakhat chu hâlral thilhlanah pakhat chu sual thawi nân (Lev 12:1-8). Hei hi an tih zawh hnu chuan an thianghlim ve leh ṭhin.

Isua nu leh pa hian Juda dâna ni riat serh tansak leh ni sawmlia hlan thianghlimte chu Pathian Fapa a ni tih hre mah se an tihsak vek. Dân chunga lêngah an inngai lo. Isua pawh Johana hnênah baptisma a chang (Mt 3:15; 5:17; Gal 4:4-5) a ni. Mi aia chungnung leh sâng bîk a inngaihna hian kawng dik loah min hruai châwk.

Nangmah anga awm tûrin,
Thu awih theihna min pe la;
Ngilnei leh khawngaiha khat,
Thinlung thar min neihtîr la.

Khawtlâng leh sawrkâr dân kan zâwm ṭha em le?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.