Nun Kawng Chaw

HARHNA

Bible bung hrang hrang sap ṭawngin

— Zata Zadeng
Sialsuk

ISAIA 57:10
I kalna kawng sei avâng khân i hah a; nimahsela, ‘Beiseina rêng rêng a awm lo,’ i ti si lo va. I chakna tihharhna i hmu a; chuvângin, i chauh tâk loh kha.

Ringtu ten a kan chakna hnâr chu Pathian thlarau thianghlim hmanga harh tharna kan chan hi a ni a, engngatinge harhna kan chan hi a daih rei theih loh. Harhna rêng rêng hi kan chunga a lo thlen chuan tih tûr a awm zêl a. Zân kan mu a, zînga kan harh hian tih tûr kan nei a, chu chu thawh chhuah a ni a. Chutiang bawk chuan Pathian thlarau thianghlim hmanga harhna kan chan hian tih tûr kan nei a ni.

Engtiang in nge kan harh?
Pathian thlarau thianghlim chang inti siin Kohhran a kan thiltih ṭhat kan hre duh viau a, mi min fakna ah kan lâwm a, min sawisêlna kan tlûkpui fo chuan kan la harh tâwk lo. Pathian thlarau thianghlim chang inti siin mahni chauh intârlan duhna hi kan nei duh fo va, hei hi chu harhna dik a ni thei lo. Harhna dik chuan rawngbâwlpui te thiltih loh te kan hre tur a ni lo, an nun ah kan buai peih tur a ni lova, mahni insitna avângin kan inkiltawih zâwk hlê tur a ni.

Harhna kan chan hian, Pathian, Isua hre lo khawpin ze mak tak tak kan chang ang tih a hlauhawm. Thlarau nau hrin tih te hi a ṭha lo e chu ka ti lo, mahse hei hian kawhhmuh tum a nei em? tih zâwk hi kan ngaihtuah nawn fo tur a ni. Thlarau thianghlim dik kan chan chuan tum a nei tur a ni a, dik na, rinawmna, sual huat leh chanchinṭha hril lam ngaihsak hi a kâwk tûr a ni. Kawh nei si lo, tum êm êm pawh nei lo a, râu kan chan chuan kan kalsual duh tlângpui asin.

Hun hnuhnung thu ah kan insawiṭhaih chiam a, engngatinge inthlamuan tawnna tûr Bible kan nei a, chuti chung chuan kan la insawiṭhaih fo. Pathian thu Bible hi thlamuanna thuchah a ni.

Pathian thu hi lo inthlamuanpui zêl ula, i duh dân ni lovin, Pathian duh dânin harhna lo chang tawh zâwk la, rinawmna leh dikna hi lo vawng nung zêl la, midang aia mahni lansarh duhna i neih chuan paih bo nghal ang che.

Lalpa’n malsawm rawh se. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.