Nun Kawng Chaw

MIDANG ṬHATNA

MIDANG ṬHATNA

LUKA 6:41
Engtizia nge mahni mita thingtum awm chu hre si lovin i unau mita thil tê tak tê awm chu i hmuh ni?

Vawi khat chu thuhriltu pakhat hian a thusawi laiin paper vâr a rawn lek chhuak a. Mipui hnenah chuan, “Eng nge in hmuh?” a ti a. Mipui chuan, “Blank paper a ni e” an rawn ti a.

Thuhriltu chuan blank paper-ah chuan pen tui dumin a lai takah a han chhu kalh mai a. Tichuan eng nge an hmuh a zâwt leh a. Mipui chuan, “Paper vâra thil dum” an ti leh a.

Thuhriltu chuan, “He Blank paper hi mihring angin lo ngâi ta ula, a lâi taka thil dum inchhu hi a sualna leh fel lohna zawng zawng a ni a. A bâk zawng a la vâr chin hi amaha thil ṭha awm, a talent te, a taihmâkna te leh thil dang dang tam tak inhmuh hmaih zâwk ṭhin a chu a ni.

Hetiang deuh hian kan thil tihsual palh te a nihna tak tak ai hian kan sawi uarin kan hmu lian zâwk fo ṭhin a, tichuan mi pakhat nuna a ṭha lai awm zawng zawng kha kan khuh bosak fo ṭhin a ni” a ti a.

Ṭawng tam lutuk-ho hian an rin loh laiin ritphurh an insiam tih an inhre rêng rêng lo a. Mi hnunga kutzungchala kâwktu chuan a hnungah mi pahnih zêl kâwktu a nei ngei ngei ṭhin. Kan kawh tam leh kâwktu a lêt zêl kan hmu dâwn tihna a nih chu.

Ringtu thinlung ti bawlhhlawh fo tu chu, kan rawngbâwlpui te, kan ṭhian te, kan ṭhenawm te thil tih dik loh emaw an tihsual palh kan hriat kan lo rêl fo ṭhin hi a ni.

Kan tlin lohnaah midangte an tling a, midangte tlinna-ah kan tling lo thung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.