Nun Kawng Chaw

ṬAWNGṬAINA CHHÂNGTU

ṬAWNGṬAINA CHHÂNGTU 1

MATHAIA 7:9
A nih leh, nangniho zînga tu pawh hi, a fapain chhang dîl sela, tu nge lung pe ang?

Pathianin mi chi hrang hrangah min siam a, ngaihdân leh rilru hrang hrang neiin min siam bawk a, kan duh dân leh kan duh loh dân pawh a inang lo hlawm hle a ni.

Vawi khat chu naupang pakhat hi an venga Kohhran upa hnenah chuan a rilru buaina a thlen a, an upa hnenah chuan, “Ka pu, hmanni-ah mi tam tak an ṭawngṭai ka hmu a, thil chi hrang hrang Pathian hnênah an dîl a, Pathian tân chuan a va luhai thlâk dawn em em ve” a ti a.

Upa chuan, “Engtin nge an ṭawngṭai a?” tiin a chhang a. Naupang chuan, “Mi pakhat chuan boruak nuam leh ṭha tak a awm theihna turin a ṭawngṭai a. Theitui vâwt zuar ve thung erawh chuan a thil zawrh a hralh theih nan khaw lum tak a dîl a, lo neitupa chuan a thlai an ṭhatna turin ruah a dîl bawk si a. An vai chuan mi fel tak tak an ni a. Pathianin a chhâng vek awm si a. Engtin nge Pathianin a chhân tak ang le?” a ti a.

Upa chu a nuih a za khawp mai a. Naupang hnenah chuan, “Tunah boruak hi engtin nge a awm?” tiin a zawt a. “Boruak nuam leh ṭha tak a ni” tiin a chhang a. “A nih leh kâr hmasa khan?” tiin a zâwt leh a. Naupang chuan, “Kan ngaihtuah lêt ang e, Thawhṭanni leh Thawhlehni khan ruah a sur a; Ningani khan khua a vâwt a, Inrinni khan khua a lum hlê a ni” a ti a.

Upa chuan, “Ni e, mama Pathian hian kan ṭawngṭaina zawng zawng hi a ngaithla a, kan dîlna te hi tlâwm hle mah se thinlung leh tihtakzeta kan ṭawngṭai chuan min chhâng vek ṭhin a lawm” a ti a.

MATHAIA 21:22
“Engkim, ring chunga ṭawngṭaia in dîl apiang in hmu ang,” a ti a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.