CHANCHIN ṬHA HRIL ṬULZIA

CHANCHIN ṬHA HRIL ṬULZIA

SAM 74:20
Thuthlung kha rawn pawisa ang che; Lei hmun thim laite chu nunrâwnna awmnain a khat si a.

Khawvêlah hian mihring tlûk-leh-dingâwn 6-7 vêl kan awm a. Kristian chu tlûk-leh-dingâwn 1-2 vêl kan ni a, zabi-a lakin zaa 33-na vêl kan ni. Khawvêlah ṭawng chi hrang 6000-7000 inkâr vêl a awm a, mahni ṭawnga Bible nei chu 554 (he thu ziah lai hian) chauh an ni. Ni tin (darkar 24 chhûng) hian nau piang 360,000 vel an awm a, thi 151,600 an awm bawk a. He tah hian Kristian lo thi 94,000 vêl an awm a. Kristian tiṭha duh mang lote nên phei chuan ni tin hremhmunah mi 100,000 vêl kal anga ngaih theih hial a ni ang!

Sakhaw dik neih loh avânga puithuna âtthlâk leh mâwlna leh thimnain a tuam an va tam êm! Kan thawh loh avângin Lalpa hmangaihte ni tin hremhmun lamah an liam zêl a. Chanchin Ṭha hre tawhte hi châwl hman kan ni lo va, muang thei kan ni lo a ni tih hi i hrethar leh ang u khai! I hril thuai thuai ang u.

One Comment

  1. A va han ropui tak em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.