Nun Kawng Chaw

INHER REM ZEL

INHER REM ZEL 1

2 KORINTH 4:15
Hêng zawng zawng hi in ṭhatna tûr a ni a; tichuan, mi tam tak zîngah Pathian khawngaihna a pung ang a, Pathian ropuina tûrin lâwmthu sawina pawh nasa takin a pung ang.

Khawvêl hi a danglam chak hle. A chhûnga chêng mihring mamawh leh duhzâwng te, hmasawnna tam tak avâng tein nitinin a danglam a ni. Dinhmun a danglam a, khawsak a danglam ang bawkin sakhuana kawnga kan inrêlbâwlna pawh a danglam zêl a ni.

Holland rama Windmill (Thli chakna hmanga thil herna khâwl) pahnih chanchin an sawi hian awmze tam tak a nei a. Chu rama windmill pahnihte chu tlâng mawi takah an ding dûn a, thli thaw dawngin hmuhnawm takin an vir a, hna an thawk ṭhin bawk a ni.

Tichuan, Electricity an rawn hmuchhuak ta a, pakhat zâwk chu electric hmangin an vir tîr a. Khawl thar an vuah a, man tlâwm zâwk leh chak zâwk bawk siin hna an thawh tîr ta a. Pakhat zâwk chu an siam ve lo a, tûnhmaa a awm dân angin a awm reng a, thlî a thâwt châng chauhin a vir a, hna a thawk a, electric hmang zâwk aiin a thawk chhe ta hlê a ni.

Khawvêl hmasâwnna hmanga siam mil zêl windmill chu ṭangkai takin an hmang chho zêl a. Chutihlai erawh chuan pakhat zâwk erawh thil hlui-ah a chang zo ta a, a hnathawh ṭhat loh avângin an hluihlawn a. Chu tlâng mawi taka a lo ding ve mai mai chu khualzin mite hmuh atâna mawi chauha ṭangkai a ni ta a ni.

Aw le, eng pâwl pawh, Kohhran pawh tiamin, a nihna tibo chuang lova tûnlai khawvêl mila inher rem thiam lo chu miten an hlut lo a, an tuipui hek lo a, khualzin mite hmuh leh hriat leh zirchian atân chauha ṭangkai an ni mai ṭhin.

1 KORINTH 10:31
Chutichuan in ei emaw, in in emaw, thil in ti emaw, in tih apiangah Pathian ropuina tûr hlîrin ti rawh u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.