Nun Kawng Chaw

HLAUHNA

HLAUHNA

ISAIA 41:10
Hlau suh, ka awmpui zêl a che, Thlaphâng hek suh, i Pathian chu ka ni, Chakna ka pe ang che a, ka pui ang che, Ka bân ding lam tha chak tak hian ka chelh ang che.

Mi tam tak chuan hlauhna hrang hrang avangin rilru natna, rilru hrisêl lohna an nei mêk a. Khawvêl hmachhawn ngam loh vâng leh Pathiana rinna nghah thiam loh avangin an boral mêk bawk a ni. Chu hlauhna natna sawinan chuan ‘Phobia’ tih thumal hi an hmang nghe nghe a. Hlauhna hrang hrang natna chu hetiang hian an hrilhfiah bawk:

Mahni chauha awm hlauhna chu Monophobia an ti a.
Zân emaw thim hlauhna chu Nyctophobia an ti a.
Mei (Fire) hlauhna chu Pyrophobia an ti a.
Vân lam thil awmte hlauhna chu Astrophobia an ti a.
Thlawh (Flying) hlauhna chu Acrophobia an ti a.
Zawhte (Cats) hlauhna chu Ailurophobia an ti a.
Ui hlauhna chu Cynophobia an ti a.
Maimawm hlauhna chu Arachnophobia an ti a.
Êng phut hlauhna chu Photophobia an ti bawk.

Phobia dang pakhat leh a awm a, chu chu Thih hlauhna a ni. Chu thih hlauhna chu Thanatophobia an ti. Chu thih hlauhna natna chu kan nei em?

Lal Isua khan, “In samzaite lam pawh hi chhiar vek a ni asin. Chuvângin, hlau suh u, chawngzawng tam tak aiin in hlu zâwk e.” tiin Mathaia 10:30,31-ah khan min hrilh. Chuvangin, “in manganna zawng zawng ama chungah nghat vek rawh u; a ngaihtuah êm êm che u a ni.” a ti a ni. (I Petera 5:7).

Kristian pakhat, a Lal leh chhandamtu atâna Isua Krista pawm tawh chuan thihna a hlau tawh reng reng lo a, chuvangin, “Aw thihna, khawiah nge i tûr chu?” a ti a nih kha (1 Kor.15:55).

Lungngaihna leh manganna ruamah Lal Isua i au ang u, ani chuan kan thinlung manganga a awm a phal lo, amah ring tûrin min ti a ni.

1 KORINTH 15:55
Aw thihna, khaw nge i hnehna chu? Aw thihna, khawiah nge i tûr chu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.