Nun Kawng Chaw

MI FINGTEN CHIBAI AN BÛK

MI FINGTEN CHIBAI AN BÛK

MATTHAIA 2:10-11
Tin, arsi chu an hmuhin an hlim nasa êm êm a. Tin, in chhûngah an va lût a, a nu Mari hnêna nautê chu an hmu a, an bawkkhup a, chibai an bûk a; tin, an ro bâwmte an hawng a, a hnênah chuan lawmna rangkachak te, beraw te, murra te an pe a.

Nausên Isua chibai bûk tûra khawchhak mi fingte hriattîr an ni leh chibai an bûk hian Isua hi mi thiam leh mi ropuite, mi fing leh mi ril te tân pawh a nihzia a tilang kan ti thei ang. Tin, nausên Isua hi lalte lal, roreltute roreltu, mi fingte tâna finna a nihzia târlanna pawh a ni thei ang.

Mi fingte hi eng zât nge an nih sawi a ni lo va. Lawmna thilpêk chi thum târlan a nih avângin pathum tûrah kan ngai tlângpui ringawt ṭhin. An thilpêk Rangkachak hian Lal a nihna a entîr a, Beraw hian Puithiam a nihna a entîr a, Murra hian thi tûr a nih leh phûma a awm tûr a entîr tiin sawi a ni ṭhin. Nausên Isua hian kan neih hlu ber pêk hi a phu hliah hliah a. Kan tâna a inphal angin a tân i inphal ve ang u.

One Comment

  1. Pathian Thu țha tak tak Tuktin min hluitute chungah Lawmthu ka sawi e, Heng Pathian Thu Țha tak tak te hi Gospel WhatsApp Groups hrang hrang bakah Khawvel WhatsApp News Groups hrang hrang ah te Kalo Copy Paste ve zel ani tih ka han puang chhuak ve e. Inrawngbawlna Lalpa’n Malsawm zel che u rawh se. Ka lawm e. 🤝 ✝️🙏📖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.