Nun Kawng Chaw

THU SAWM PÊK 4-NA

THU SAWM PÊK 4-NA

EXODUS 20:8-10
Chawlhni hi thianghlim taka serh tûr a ni tih hre reng rawh. Ni ruk chhûngin i thawk tûr a ni a, i hna zawng zawng chu i thawk tûr a ni; a ni sarih ni erawh chu Lalpa i Pathian tân Chawlhni a ni e.

Chawlhni serh a nih chhan hi Bible-ah chi hnih târlan a ni. A chhan pakhat chu Pathianin ni ruk chhûngin thil a siam zo va, a ni sarihniah a chawlh avânga châwl ve tûra thupêk an ni a (Ex.20:11). A pahnihnaah chuan, Aigupta aṭanga hruai chhuaha an awm hriatreng nân châwl tûra thupêk an ni (Deut.5:15).

Pathian biak nâna kan ni serh hi inang vek lo mah se kan ni serh ṭheuh hi Pathian leh Kohhran duh dân anga kan hman a pawimawh hle. Khawvêl hnâ tih lâwk theih leh ni danga tih theih – lei leh zawrh ang chi te tih loh a ṭha. Hahchawlh nâna mu bo mai lovin leh mahni châkkhai lam nâna hmang mai lovin, thlarau tâna sâwt tûr thil tih nân hman tûr a ni. Damlo kan leh khawhar ina lên pawh a theih chen chenah chuan inkhâwm loh hun lai ni thei se a ṭha.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.