Nun Kawng Chaw

THU SAWM PÊK 6-NA

THU SAWM PÊK 6-NA

EXODUS 20:13
Tual i that tûr a ni lo.

‘Tual i that tûr a ni lo’ tih hian mihring nun zahawmna humhimna lam a kâwk. Tualthat tih hian mi mal inkâra inhuatna leh inîtsîkna avânga inthahna ang chite leh mahni nunna hlu tak laa mahni intihhlum hi a kâwkin a lang a. Indonaa hmêlma nunna inlâksaka thi te, tihpalh thila mi dang nunna lâksak ang chi te leh court-in mi sual thi tûra an chung thu an rêlsak avânga tihhlum ang chi hote hi a kâwkin a lang lo.

Mihring nunna hlu tak hi Pathianin a duh taka a siam a nih avângin mahni nunna leh mi dang nunna lâk hi Pathianin a huat avângin ‘Tual i that tûr a ni lo’ tih hi Thu sâwm pêkah a dah tel niin a lang. Inngaihzâwnna thil avâng te, sum harsatna avâng te le harsatna dang dang avâng tea mi dang leh mahni nunna lâk hi Setana bumna a nih bâkah mahni harsatna su tlang ngam lo, mi dawihzep nih hlawhna a ni; tuma ngaihsân an hlawh zui ngai lo. Unau, Setana’n a bum palh ang che aw?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.