Nun Kawng Chaw

KA CHUNGA TI IN NI

KA CHUNGA TI IN NI

MATTHAIA 25:40
Tin, Lalber chuan an hnênah, ‘Tihtakmeuhvin ka hrilh a che u, hêng ka unau tê berte zînga mi pakhat chunga in tih chu ka chunga ti in ni,’ tiin a la chhâng ang.

Kan hausak leh lâr, zir sân leh thiam, hna leh nihna chelh emaw mawhphurhna pawimawh lam Lal Isuan a dah pawimawh ber lo.

Isuan an thil tih a rawn sawi chhuah hi mi hausa chauhin an tih theih a ni lo. Mi ei tûr leh in tûr pêk te, mikhual thlen te, damlo tlawh te, tân ina tâng tlawh, adt. kan ti thei a ni. Tui vâwt no khat pê pawhin lawmman an chân lo vang (Mt. 10:42; Mk. 9:41) a ti.

Pathian ka hmangaih tia a unau hua chu dâwt sawi a ni. A hmuh theih a unau pawh a hmangaih loh chuan engtin nge a hmuh loh Pathian phei chu a hmangaih ang?

Lal Isuan min êntîr, ṭhenawmte tân,
Thim leh hrehawm zînga anni tih lâwm nân;
Dam chhûngin êng ila, khawvêl thimah,
Nang i awmna hmunah, kei, ka hmunah.

Kan thiltih ang zêla rêlsakin kan awm dâwn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.