Nun Kawng Chaw

CHANCHIN ṬHA HRIL ṬULZIA

CHANCHIN ṬHA HRIL ṬULZIA 1

SAM 74:20
Thuthlung kha rawn pawisa ang che; Lei hmun thim laite chu nunrâwnna awmnain a khat si a.

Khawvêla mihring awm zawng zawng zîngah Kristian hi zaa 33 vêl kan ni a. Khawvêlah ṭawng chi hrang 6000-7000 inkâr vêl a awm a. Mahni ṭawnga Bible nei chu (he lehkhabu chhut lai hian) 674 chauh kan la ni. India ramah ṭawng hrang 1652 vêl a awm a. Mahni ṭawnga Bible nei chu 72 chauh kan la ni. Ni tin khawvêlah nau piang 3,40,500 vêl an awm a, thi 1,44,000 an awm bawk a. He tah hian Kristian ni lo thi 94,000 vêl an awm a. Kristian tiṭha duh mang lote nen phei chuan ni tin hremhmunah mi 1,00,000 vêl kal anga ngaih theih hial a ni ang!

Sakhaw dik neih loh avânga puithuna âtthlak leh mawlna leh thimnain a tuam an va tam êm! Kan thawh loh avângin Lalpa hmangaihte ni tin hremhmun lamah an liam zêl a. Chanchin Ṭha hre tawhte hi châwl hman kan ni lo va, muang thei kan ni lo a ni tih hi i hre thar leh ang u khai! I hril thuai thuai ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.