TÛNLAI THIL AWMZIA

TÛNLAI THIL AWMZIA

— Chhantea (Oriela patea)
E. Lungdar

ROM 13:11
Tûnlai thil awmzia in hriat avâng leh, muhîl thawhharh a hun tawh takzet tih in hriat avângin chu chu ka sawi a ni; tûnah chuan kan rin tirh lai ai khân kan chhandamna chu a hnai ta zâwk si a.

Kan khawvêl, kan nunphung, kan chhehvêl leh min hne rengtu kan tûnlai thil awmzia hi kan chhût ngai em le?

Hri lêng te, ṭâm te, indo leh indo thuthang te, lîrnghîng, leilung chhiatna thil chi hrang hrangin min tuam vêl mêk anih hi.

Hêng thil mit a hmu a, beng a hre reng chunga kan tûnlai thil awmzia te avânga Pathian hnêna a thara kan intûk luh a, kan inhlan thar fo hi a va ṭûl tak êm! Kan taksa hi eng vâng pawh a ṭawih thei a tuhin lo awm pawh ni se la…

Ka thlarau a thi
Thihna hlim kawr zawh hunin
Ka taksa boral mah se
Ka luah tawh ang vânin mawi khi.

…ti thei tûra kan inbuatsaih hi a va ṭûl êm.

Kan Lal Isua khân a damlaiin hetiang hian a sawi…

LUKA 12:56-57
Nangni vervêkte u, khawvêl leh vân awmzia pawh in hre fiah thiam si a, engati nge tûnlai thil hi in hriat fiah thiam loh hi? Engati nge nangmahnin a fel chu in ngaihtuah loh?

Tûn a kan hun tawn mêk aia thim thuah-hnih hi khawvêlah a awm tawh chuang lo. He thim tak hnuaia thil awmzia hre si a, Krista lama insiam ṭhat tum kan nih si loh chuan a nghawng chu na tak a ni ang.

Hawh u, hun ṭha kan neih a, kan mit leh beng te hmanga tûnlai thil awmzia kan hmuh a kan hriat mêk lai hian…

Kan nun te Krista lamah i inhlân thar ang u. Hun hnuhnung ber chu a thleng mêk a nih hi.

One Comment

  1. atha hlemai hun hnuhnungber nilovin abul tanna zawk nii’n ka hria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.