FATE RINAWMNA ZIRTÎR

FATE RINAWMNA ZIRTÎR

SAM 37:1-3
Thil ṭha lo titute avângin intilungngai duh suh la, Fel lo taka tite chu awt hek suh. Hlobet angin ah thlûkin an awm thuai ang a, Hnim hring angin an vuai dâwn si a. Lalpa chu ring la, thil ṭha ti rawh; He ramah hian awm la, rinawmna ûm zêl rawh.

Kan fate hi rinawm taka awm tûra kan duh a nih chuan naupang tê an nih lai aṭanga nu leh paten kan nun leh thiltiha kan zirtîr a pawimawh.

Pian kum leh school kum neih hran te, scholarship hmuh nâna dik lo taka ziahsak te, ration card-a chhûngkaw member ni lo ziah tel chîn te, thawh loh hlawh lâk chîn etc. te hi kan sim ngam a pawimawh.

Naktuka kan ram leh Kohhran hmêl tûr hi vawiina nu leh pate hian kan chher mêk a. Chân ngamna rilru pu chungin fate rinawmna i zirtîr ang u.

Rinawm leh fel taka awmin,
Ni tin rawng i bâwl tlat ang.
A ropuina chang ve tûrin,
Dam chhûng hian i bei zêl ang.

One Comment

  1. A vahan tha tak e aw!, Fate rinawmna zirtir hi kan hlamchiahtur a lo ni lo reng a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.